Film: Apartment Rising!

Masterfilm fra Visuelle kulturstudier ved Universitetet i Tromsø

Trailer til filmen Apartment Rising! 
Masteroppgavefilm fra en byggeplass i Oslo, der arbeidere fra mange ulike land møtes for å bygge en boligblokk. 
Det følger også med en tekstoppgave Apartment Rising: "The New Workers Collective"
Back to Top